TEORETIC – FILOLOGIE

Durata studiilor la frecvență redusă este de 5 ani (clasele IX - XIII). În funcție de numărul de clase de liceu sau școlile (profesională, de ucenici) absolvite anterior, pot fi echivalați unul sau mai mulți ani de studiu, înscrierea făcându-se începând cu clasa imediat următoare.

Materiile principale studiate la acest profil sunt:

 • Limba şi literatura română
 • Limbi străine – engleză (intensiv) şi franceză
 • Limba latină
 • Istorie
 • Geografie
 • Ştiinţe sociale: logică, psihologie, economie, folosofie

Examenul de bacalaureat are două componente:

 • probele de certificare a competențelor lingvistice și digitale:
  • comunicare orală în limba română,
  • limba de circulație internațională: engleză sau franceză
  • competențe digitale (TIC)
 • probele scrise: 
  • limba și literatura română
  • istorie
  • geografie/economie/logică/psihologie (la alegere)