Teoretic – Filologie


Materiile principale studiate la acest profil sunt:

 • Limba şi literatura română
 • Limbi străine – engleză (intensiv) şi franceză
 • Limba latină
 • Istorie
 • Geografie
 • Ştiinţe sociale: logică, psihologie, economie, filosofie

 

Examenul de bacalaureat are două componente:

 • probele de certificare a competențelor lingvistice și digitale:
  • comunicare orală în limba română,
  • limba de circulație internațională: engleză sau franceză
  • competențe digitale (TIC)
 • probele scrise: 
  • limba și literatura română
  • istorie
  • geografie/economie/logică/psihologie/sociologie, filosofie (la alegere)

 

Detalii înscriere:

Acte necesare pentru înscriere:

 • carte de identitate (original)
 • certificat de naștere (original)
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • acte de studii de la toate școlile absolvite (foi matricole,diplome de absolvire etc.) pentru încadrarea corectă în anul de studiu
 • 4 fotografii tip buletin

* În vederea încadrării corecte în anul de studiu este absolut necesară prezentarea tuturor actelor de studii eliberate de școlile absolvite.

Testimoniale

Inscrie-te acum !


Esti interesat(a) sa obtii informatii suplimentare?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp!