ANCORA IMPARO

Ancora imparo este un program de cultură generală derulat zilnic în cadrul liceului nostru. Elevii primesc la începutul zilei o fişă pe care o parcurg în clasă, împreună cu profesorii. Selecţia temelor este făcută din domenii care se intersectează cu programa liceală, dar şi din  altele care, deşi sunt esenţiale pentru cultura unei persoane, nu fac obiectul niciunei materii şcolare. Informaţiile primite se înscriu într-o zestre comună a umanităţii, ele putând fi reactualizate de elevi cu prilejul călătoriilor, al vizitării de obiective turistice, dar şi în viaţa de zi cu zi. Până acum, acest program şi-a arătat eficienţa, copiii reţinând foarte multe lucruri, datorită interesului suscitat, dar şi datorită caracterului repetitiv al rubricilor. Astfel, fişele de Ancora imparo propun adesea ediţii precedate de îndemnul Să ne amintim! Alte ediţii conţin chestionare pe care elevii trebuie să le completeze în clasă. Nu în ultimul rând, elevii recapitulează aproape involuntar datorită conexiunilor fireşti din istoria culturii, datorită unor intercondiţionări a curentelor şi evenimentelor.

Într-o lume din ce în ce mai competitivă, Ancora imparo este un proiect care îi ajută pe elevi să nu fie puşi în situaţia stânjenitoare de a nu înţelege o anumită manieră de exprimare, un anumit tip de discurs. Uneori, deşi bunul simţ ne spune că adevărul este de partea noastră, avem impresia că interlocutorul ne domină şi prin exemplele şi referinţele erudite pe care le include în discuţie. Nu este normal să ne simţim în inferioritate sau incapabili să-i răspundem. Este de dorit să arătăm că am înţeles şi că avem cunoştinţe cu care nu ne este ruşine. De aceea, e bine ca adolescenţii să nu piardă timpul, ci să acumuleze ceva pentru viitorul lor. Programul Ancora imparo mai propune şi modele autentice, valoroase: mari personalităţi ale umanităţii şi poveştile lor de succes.

Subiectele sunt alese conform următoarelor arii de interes:

 • Mari opere de artă
 • Personalităţi culturale
 • Evenimente şi personalităţi istorice
 • Superlative geografice
 • Ţări şi capitale
 • Elemente de folclor românesc
 • Curiozităţi ale naturii
 • Reguli de exprimare scrisă
 • Codul bunelor maniere
 • Modele morale
 • Cunoştinţe elementare de medicină şi reguli pentru o viaţă sănătoasă
 • Neologisme – să învăţăm cuvinte noi!
 • Cunoştinţe elementare de ştiinţă (fizică, astronomie etc)