Admitere an școlar 2020 - 2021

În contextul măsurilor de distanțare socială impuse în vederea limitării răspândirii virusului COVID – 19, interviurile de admitere a noilor elevi în anul școlar 2020 – 2021 vor fi organizate online pe platforma Zoom. Elevii vor fi evaluați la disciplinele limba română și limba engleză de doi dintre profesorii școlii.

Programarea interviurilor se face telefonic prin secretariatul școlii la numărul de telefon 021.222.50.50.

Vizitarea școlii se poate face cu o programare prealabilă la secretariat, în limita a doi vizitatori însoțiți de un reprezentant al școlii începând cu data de 02.06.2020.

Pentru anul școlar 2020 – 2021, selecția candidaților în liceul CRONOS se va face exclusiv pe baza interviului de admitere, nemaifiind luată în calcul media obținută la examenul de Evaluare națională.

Rezultatul procesului de admitere (acceptarea sau neacceptarea elevului) vor fi comunicate în termen de o săptămână de la susținerea interviurilor. 

Înscrierea este consideră finalizată, elevul având locul rezervat pentru anul școlar 2020 – 2021, după depunerea documentelor de înscriere (foaie matricolă școala generală, adeverință cu media de admitere, copie carte de identitate, copie legalizată certificat de naștere, fișa medicală, 4 fotografii tip buletin) și semnarea contractului de școlarizare.

Comisia de admitere an școlar 2020 - 2021