Zilele lecturii - editia I - 2016

zilele-lecturii-editia-i-2016

Zilele lecturii este un proiect de suflet pentru liceul Cronos, o sărbătoare de celebrare a cărții pentru că suntem adepții principiului kantian conform căruia Omul nu devine om decât prin educație.

Pentru prima ediție din acest an elevii  claselor  a X-a și a XI-a au tras la sorți o carte dintre mai multe titluri din literatura universală, iar celor de-a XII-a le-am propus opere din bibliografia obligatorie pentru bacalaureat, ajutându-i în felul acesta în pregătirea pentru  examen.

Elevii clasei a X-a au pășit pe tărâmul fermecat creat de Kenneth Grahame în opera Vântul prin sălcii  sau au făcut cunoștință cu Harpagon din Avarul lui Moliere.

O parte din elevii de clasa a XI-a au putut vedea, cu ajutorul Fermei animalelor a lui G. Orwell, evolutia unei societăți dacă la conducerea ei nu s-ar afla omul, ci niște animale. Ceilalți, prin intermediul lucrării Flori pentru Algernon a lui D Keyes, au fost martorii unui experiment medical de sporire artiicială a inteligenței. Pe parcursul cărții este dezvolată o ipoteză fantastică şi terifiantă deopotrivă: ce-ar fi dacă ar sta în puterea noastră să ne sporim artificial inteligenţa, dacă într-o zi ar fi la îndemâna noastră să corectăm nu doar imperfecţiunile, defectele fizice, ci am putea corecta însuși creierul uman.

În plin proces de pregătire pentru proiectul Zilele lecturii și în același timp pentru examenul maturității, elevii de clasa a XII-a s-au transpus, prin intermdiul romanului lui Marin Preda, în lumea lui Moromete. Au luat contact cu lumea satului românesc din Câmpia Dunării din perioada inter și postbelică, un sat surprins în plin proces de disoluție sub impactul timpului istoric, timp care în incipitul operei avea nesfârșită răbdare cu oamenii, iar spre final nu mai avea rabdare.

Evaluarea  lecturii în cadrul acestui proiect s-a desfășurat după ritualul deja cunoscut: probă scrisă și probă orală. Proba scrisă a avut forma unui test cu întrebari și scurte eseuri pe baza operei. În cadrul probei orale elevii au răspuns la anumite întrebări, și-au argumentat puncte de vedere legate de mesajul cărții lecturate în fața profesorilor evaluatori.  Media aritmetică dintre notele obținute la cele două probe va fi trecută ca notă la diciplina limba și literatura română.Zilele