CONDIȚII ÎNSCRIERE

Înscrierea se face pe bază de dosar, în limita locurilor disponibile (30 locuri).

 

Acte necesare pentru înscriere:

  • carte de identitate
  • certificat de nastere
  • adeverinta medicala
  • acte de studii de la toate scolile absolvite anterior (foi matricole, certificat de absolvire a liceului sau diploma bacalaureat, etc.)
  • 4 fotografii tip buletin

* În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, Art. 44 (9), "au dreptul să se înscrie în învățământul postliceal absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat".