DESCRIERE

Profesia de Agent vamal a dobândit o dimensiune europeană în zilele noastre, activitatea personalului vamal fiind reglementată de legislația comunitară, indiferent că lucrează la frontierele statului, în cadrul birourilor vamale interne, la comisionari în vamă, firme de export-import sau de transporturi și expediții internaționale. Agenții vamali nu numai că asigură buna desfășurare a fluxurilor comerciale, ci îndeplinesc și alte misiuni având ca scop protecția cetățenilor europeni.

Noțiunile pe care cursanții le invață în cadrul Școlii Postliceale Cronos sunt din domeniul legislației vamale, operațiunilor de vămuire a mărfurilor, organizarea autorității vamale, transporturi și expediții internaționale, dar și a lucrului în echipă și comunicării. Mediul de lucru este flexibil, îmbinând munca de birou în clădiri ale vămii cu cea de teren, pentru a supraveghea deplasarea persoanelor, bunurilor și mijloacelor de transport în zona vămii.

Lucrătorul vamal desfășoară activități specifice privind supravegherea mărfurilor nevămuite și a mijloacelor de transport, aplicarea de sigilii, păstrarea registrelor de evidență, asigurarea posturilor fixe și mobile de supraveghere, realizarea vămuirii mărfurilor, recepția-selecția documentelor vamale, controlul documentar, controlul fizic, validarea și acordarea liberului de vamă.

 Fiind vorba de o calificare ce presupune contacte cu agenţi economici, comisionari în vamă, reprezentanţi ai diferitelor instituţii cu care colaborează vamă, sunt necesare abilităţi de comunicare profesională care necesită elaborarea unor strategii de comunicare eficientă. Competențele lingvistice și digitale ale cursanților sunt dezvoltate în cei doi ani de studiu la școala postliceală privată Cronos, în contextul în care agenții vamali utilizează sisteme IT în măsură să facă schimb de informații cu colegii lor din alte țări comunitare într-un mediu informatizat comun pentru vamă și comerț.

Conduita la locul de munca este foarte importantă pentru viitorul agent vamal, iar buna credință trebuie să fie insoțită de o atitudine fermă și integră care să denote profesionalismul lucrătorului vamal. Daca vă caracterizeaza loialitatea, confidențialitatea, integritatea morală și dorința de a lucra într-un mediu dinamic, meseria de agent vamal este șansa pentru o carieră profesională de viitor.

Obiectivele Cronos, ale acestei școli postliceale particulare existente din anul 1998, sunt acelea de a răspunde nevoilor de pregătire adecvată ale cursanților, de a transmite cunoștințe, dar și abilități practice, prin stagii la agenții economici. 

Cursurile au o durată de 2 ani și se finalizează prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale care constă din următoarele probe: 

  • proba practică - constă în rezolvarea de probleme pentru calculul drepturilor de import și completarea declarațiilor vamale
  • proba scrisă - cu o durată de 3 ore, verifică cunoștințele teoretice acumulate la modulele: operațiuni prealabile vămuirii, regimuri vamale, datoria vamală
  • susținerea proiectului - proiectul are o componentă teoretică și una practică și este elaborat sub supravegherea profesorului coordonator