DESCRIERE

Şcoala Postliceală Cronos este o instituție de învățământ particular care îi pregăteşte temeinic pe elevii înscrişi la această specializare, urmând aceleaşi principii de la care nu a abdicat ani de zile: responsabilitate, pasiune, profesionalism, susţinere. Vă propunem un mediu şcolar armonios, o şansă de a vă  dezvolta şi de a porni pe un nou drum. Cronos este o școală postliceală privată prin care veți ajunge la formarea pe care o considerați necesară pentru o mai bună inserție pe piața de muncă. 

A lucra ca asistent de farmacie este şansa de a lucra spre beneficiul semenilor şi spre satisfacţia proprie. Împlinirea personală rezultă adesea din bucuria de a te simţi util, din aportul la binele societăţii şi din siguranţa că eforturile tale contează. Această specializare vă oferă tocmai o asemenea perspectivă. Elevii noştri ajung la aceste studii conştienţi de direcţiile profesionale pe care le pot urma: lucrul în  farmacii şi lanţuri farmaceutice, laboratoare de produse farmaceutice, companii  de distributie etc. Unii dintre cursanţi vin la şcoala noastră în cunoştinţă de cauză, ei lucrând deja în sistemul medical, de pe poziţii de persoană necalificată. Pasionaţi de meserie, ei îşi doresc să devină angajaţi cu pregătire corespunzătoare şi cu drepturi depline. Totuşi, cei mai mulţi dintre ei nu s-au mai intersectat cu  domeniul medical, însă au dorit să se pregătească în acest sens. Iar, odată practica în farmacii şi spitale începută, au realizat că au găsit un mediu în care vor să se dezvolte. Acesta poate fi şi cazul dumneavoastră. Este suficient să aveţi motivaţie şi dorinţa de a urma acest parcurs profesional. 

Mediul şcolar

 • Corpul profesoral este format din specialişti cu experienţă,  farmaciști, medici, asistente, profesori, Ei vă vor transmite cunoştinţele necesare şi vă vor îndruma în eforturile dumneavoastră de a vă pregăti pentru această carieră. 
 • Datorită unei bune cereri de asistenţi medicali pe piaţa de muncă, înscrierile la Şcoala Postliceală Cronos au fost numeroase. Vă veţi alătura astfel unei comunităţi active, motivate, variate ca vârstă şi ca gen.
 • Cursurile se desfăşoară de luni pâna vineri. Ne preocupăm să le oferim cursanţilor informaţie prin materiale suplimentare, fişe, prezentări power point. Totuşi, nimic nu suplineşte contactul direct cu profesorul, lecţia din clasă, posibilitatea de a adresa întrebări sau de a cere informaţii suplimentare.
 • In planul de învăţământ pentru specializarea Asistent Medical de Farmacie sunt prevăzute 31 module, cu o componentă de predare expozitivă si alta de laborator tehnologic. Dintre materiile cuprinse în programă amintim: Farmacologie generală, Elemente de organizare sanitară si farmaceutică, Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene, Chimia compusilor anorganici farmaceutici, Farmacoterapie, Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene, Farmacotoxicologie, Forme farmaceutice solide - comprimate şi drajeuri  etc.

 • Instruirea practică a elevilor Scolii Postliceale Cronos se desfăşoară încă din anul I in farmacii, plafare, companii de distributie si laboratoare de produse farmaceutice.

Cursurile școlii postliceale sanitare au o durată de 3 ani și se finalizează prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale care constă din următoarele probe: 

 • proba practică - se susține în laboratorul de specialitate al școlii
 • proba scrisă - cu o durată de 3 ore, verifică cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul celor 3 ani de studii
 • susținerea proiectului - proiectul are o componentă teoretică și una practică și este elaborat sub supravegherea profesorului coordonator

Mediul profesional

 • Odată ce aţi terminat şcoala postliceală, vi se deschide perspectiva de a lucra în mediul farmaceutic: farmacii independente sau lanţuri, farmacii de spital, laboratoare, companii de distribuţie.
 • A lucra ca asistent medical de farmacie înseamnă a lucra într-un mediu curat, liniştit şi cu vizibilitate în societate. 

 • Uniforma şi misiunea sa nobilă îi conferă asistentului respectul şi recunoaşterea celorlalţi.

 • În orice meserie există responsabilităţi, iar angajaţii au răspunderea actelor proprii. Cu atât mai mult un asistent de farmacie. Acesta poate să ajute enorm, dar, în lipsa corectitudinii profesionale, poate fi şi cauza unor erori medicale. De aceea este necesară stricta respectare a procedurilor învăţate, atenţie, grijă în urmărirea reţetelor, consiliere adecvată, colaborare optimă cu alte persoane implicate în actul medical.  

 • Atunci când lucrează, asistentul de farmacie trebuie să fie conştient că majoritatea clienţilor săi sunt chiar pacienţii. El trebuie să aibă cunoştinţe de primă consiliere, de ajutor în caz de urgenţă, chiar şi de susţinere emoţională. De asemenea, trebuie să cunoască bine reţeaua medicală limitrofă şi să aibă contacte cu medicii de familie din zona punctului de lucru.

 • Atunci când lucrează departe de public, în laboratoare sau în companii, asistentul medical de farmacie nu trebuie să piardă din vedere beneficiarul muncii sale: pacientul. De aceea, trebuie să se ghideze după aceleaşi principii ca responsabilitate, acurateţe, corectitudine profesională.