CONDIȚII ÎNSCRIERE

Înscrierea se face pe bază de dosar, în limita locurilor disponibile (90 locuri).

 

Acte necesare pentru înscriere:

  • carte de identitate
  • certificat de nastere
  • adeverinta medicala
  • acte de studii de la toate scolile absolvite anterior (foi matricole, certificat de absolvire a liceului sau diploma bacalaureat, etc.)
  • 4 fotografii tip buletin

* În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, Art. 44 (9), "au dreptul să se înscrie în învățământul postliceal absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat". În vederea exercitării profesiei de asistent medical, absolvenții școlii postliceale trebuie să se înscrie în Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, dată la care trebuie să dețină diplomă de bacalaureat.