DESCRIERE

De ce să alegi profesia de asistent medical ?

Asistenților le este adresată acesta întrebare dintotdeauna. Fiecare asistent în parte are diferite motive: personale, profesionale, financiare, legate de siguranța locului de muncă sau doar dragostea față de oameni. Motivația este diversă, dar la Școala Postliceală Cronos veți găsi posibilitățile să vă împliniți acest ideal. Noi vă propunem o șansă de educație și de ieșire din provizorat. Puteți da pregătirii dumneavoastră o direcție nobilă și concretă, prin opțiunea formării ca asistent medical. Cronos este o instituție de învățământ privat care aduce oferta unei școli postliceale particulare, în fața unei cereri constante pe piață, cu grijă pentru buna pregătire a cursanților și pentru îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. 

Fiecare persoană care alege meseria de asistent medical face un angajament pe viață să respecte valorile care stau la baza acesteia:

  • Demnitate umană
  • Altruism
  • Integritate
  • Profesionalism

Ca asistent medical, zi de zi intri în contact cu toate tipurile de pacienti și cu membrii familiilor dar si cu restul personalului medical.

Meseria de asistent medical este o provocare, trebuie să îți amintești în fiecare zi că poți alina suferința pacienților atât prin administrarea tratamentului prescris de medic cât și printr-o vorbă bună și printr-un zâmbet. Pentru un bun asistent nu trebuie să conteze cât de grea a fost ziua, câte probleme a întâmpinat, ci trebuie să își amintească valorile fundamentale ale acestei profesii și motivul pentru care a ales-o.

Când o persoană se hotărăște să îmbrățișeze meseria de asistent medical trebuie să conștientizeze că aceasta este una din cele mai importante decizii din viața sa. Decizia de a-ți dedica viața în scopul îngrijirii altor persoane și pentru a-i ajuta pe cei bolnavi să se însănătoșească.

Ca asistent medical, vei fi foarte important în viața oamenilor. Un asistent medical oferă îngrijire și compasiune și este considerat un înger păzitor al pacienților.

Există o cerere ridicată de asistenți medicali în prezent și aceasta este proiectată să crească până în 2020. Într-o piață unde îți este din ce în ce mai greu să îți găsești un loc de muncă, profesia de asistent medical îți oferă oportunități reale de angajare. Abilitățile de asistent medical sunt complet portabile și, cu experiență și recomandări, poți lucra în orice țară. Un asistent medical poate lucra în diferite tipuri de unități, fiecare oferind medii de lucru unice. De exemplu, un asistent medical poate lucra în spitale, clinici, școli, cămine de bătrâni etc.

Asistenții medicali înțeleg că, odata cu schimbarile din sistemul de îngrijire, intervine o nevoie de perfecționare pe tot parcursul vietii. Viața unui asistent poate fi descrisă oricum dar nu plictisitoare, nicio zi nu seamană cu alta, niciun caz cu altul.

În școala noastră vei găsi profesori dornici să creeze adevarați discipoli, formați în spiritul responsabilității și calității. Ne propunem să evitam situațiile nefericite în care asistentul medical ajunge să lucreze fără îndrumare directă, fără niciun model autentic, experimentând și învătând din greșeli care îi costă scump chiar pe pacienti.

Pregătirea teoretică presupune parcurgerea a 38 module dintre care: anatomia și fiziologia omului, virusologie, bacteriologie, parazitologie, bazele științei nursingului, administrarea medicamentelor, biochimie, cardiologie și nursing în cardiologie, chirurgie toracică, cardiovasclară și nursing specific, ortopedie, traumatologie și nursing specific, reumatologie și nursing în reumatologie, boli metabolice, de nutriție și nursing specific, neurologie și nursing în neurologie, anestezie terapie intensivă și nursing specific etc.  

Pregătirea teoretică este completată de stagii clinice de pregătire derulate în unități spitalicești se stat și private (6 săptămâni pe semestru în anul I și 9 săptămâni pe semestru în anii II și III).

Ca absolvent al școlii noastre, vei beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări ale Uniunii Europene - specializarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin directiva 2005/36/CE - Anexa V; text cu relevanță pentru SEE 2008/C 322/03.

Cursurile școlii postliceale sanitare au o durată de 3 ani și se finalizează prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale care constă din următoarele probe: 

  • proba practică - se susține în unitatea spitalicească cu care școala are încheiat acord de practică
  • proba scrisă - cu o durată de 3 ore, verifică cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul celor 3 ani de studii
  • susținerea proiectului - proiectul are o componentă teoretică și una practică și este elaborat sub supravegherea profesorului coordonator

Orice asistent trebuie să mențină vii valorile care stau la baza profesiei:

Demnitate umană. Termenul de ”demnitate ” este folosit ca starea de a fi vrednic de cinste, de respect. Acestui cuvânt îi este alăturat termenul ”uman” folosit pentru a demonstra că toate ființele umane posedă valoare și merită respect necondiționat, indiferent de sex, vârstă și stare de sănătate, origine socială și etnică. Ca asistent medical esti instruit să tratezi toți pacienții cu respect, fără să negi dreptul la îngrijire unei persoane, indiferent de factorii lor din trecut sau de alte conjuncturi.

Altruism. Acest principiu implică preocuparea pentru binele altora. Zi de zi asistenții medicali pun suflet în îngrijirea pacienților.

Integritate. Asistenții medicali au un comportament onest, corect, etic. Acest comportament se întoarce în favoarea lor, prin respectul pe care societatea li-l acordă. În acest fel, meseria de asistent este învestita cu prestanță și recunoastere.

Profesionalism. Acțiunile asistentului au efecte semnificative asupra stării fizice și emoționale a pacientului. De aceea, asistentul se angajează să urmeze procedurile medicale cu profesionalism, să își însușească metode de lucru de minimizare a durerii și să aiba în vedere atât tratarea simptomelor cât și a cauzelor. 

Dacă ești atras de perspectiva unei cariere în acest domeniu, ia o decizie pentru viitorul tău. Nu mai amâna de la un an la altul înscrierea la școala postliceală, împlinește ceea ce ai hotărât pentru tine însuți. Cei 3 ani de cursuri vor trece frumos și constructiv, iar, la capătul lor, vei fi și tu capabil să depui jurământul de primire în OAMGMAMR:

“În numele Vieţii şi al Onoarei, jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.

 Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.

Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”