DESCRIERE

Asistentul de gestiune este o persoană de care nu se poate lipsi niciun agent economic care dorește să desfășoare o activitate economică. Domeniul financiar-contabil îți oferă oportunitatea de a identifica multiple surse de venit prin colaborarea cu agenți economici sau prin angajarea în firme specializate. De asemenea poți lucra în administrații financiare sau direcții de impozite și taxe.

Cronos este o școală postliceală privată care își susține cursanții în vederea dobândirii unei profesii cu oportunități de angajare în companii multinaționale. De asemenea, această profesie oferă independență și flexibilitate în organizarea programului atunci când se optează pe desfășurarea activității pe cont propriu. Asistentul de gestiune este un specialist în domeniul financiar-contabil care asigură organizarea evidenței contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, analizează cu atenție documentele care conțin operațiiile de utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi și obligațiii patrimoniale.

 Disciplinele pe care le studiază în Școala Postliceală Cronos dezvoltă competențe de lucru în contabilitatea afacerii, calculația costurilor, contabilitate asistată de calculator, instrumente de plată, management de proiect și managementul calității, dar și abilități de lucru în echipă sau comunicare în afaceri.

În cadrul modului „Bazele contabilității” cursanții învață să determine valoarea bunurilor, a drepturilor şi a obligaţiilor, să aplice tehnicile de reflectare în conturi a evenimentelor şi tranzacţiilor, să utilizeze planul de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.  

Modulul „Calculația costurilor” oferă posibilitatea învățării modalității de întocmire a situaţiilor financiare anuale, calculului costului de producţie şi utilizării conturilor de gestiune pentru determinarea costului.

„Contabilitatea afacerii” presupune analizarea informaţiilor din registrele contabile şi balanţa de verificare, înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate, rezolvarea monografiilor contabile pe categorii de evenimente şi tranzacţii.

La disciplina „Finanțe si fiscalitate” se studiază legislaţia pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, modalitatea întocmirii contractelor economice, analizarea veniturilor publice, caracterizarea cheltuielilor publice şi analiza controlului financiar.

Cursurile au o durată de 2 ani și se finalizează prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale, fiind format din următoarele probe: 

  • proba practică - constă în rezolvarea unei aplicații practice și completarea documentelor contabile aferente
  • proba scrisă - cu o durată de 3 ore, verifică cunoștințele teoretice acumulate la modulele: Bazele contabilității, Calculația costurilor, Contabilitata afacerii, Finanțe și fiscalitate, Instrumente de plată, Analiză și statistică, TIC
  • susținerea proiectului - proiectul are o componentă teoretică și una practică și este elaborat sub îndrumarea unui profesor coordonator