PROCEDURA DE ADMITERE


Admiterea la Liceul Privat Cronos se face pe baza unui interviu cu 2 profesori din cadrul școlii. 

Pentru specializarea filologie, elevul va fi evaluat din  disciplinele Limba română și Limba engleză. Pentru limba română întrebările vor fi pe baza materiei studiate în gimnaziu, atât la orele de literatură, cât și la orele de gramatica limbii române, și vizează abilitatea din prezent a elevului de a înțelege elemente fundamentale de limba română și de a comunica argumentat. Întrebările din limba engleză se referă la programa de gimnaziu pentru limba engleză și vizează abilitatea curentă a elevului de a comunica fluent în limba engleză.

În cadrul interviului căutăm să evaluăm atât capacitatea elevului de a forma conexiuni între lucrurile pe care le-a învățat pe parcursul anilor, cât și trăsăturile lui personale – dorința de a descoperi lucruri noi, curiozitatea de a pune întrebări, bucuria de a atinge un obiectiv, plăcerea de a comunica deschis. Căutăm în interviu să avem un echilibru între cunoștințele cerute pentru a promova examene, și lucruri ce țin de trăsăturile interne ale unui om, care duc ulterior la succes în carieră.

Actele pe care trebuie să le aduceți în dosarul de înscriere sunt:

  • foaie matricolă școala generală – se obține de la secretariatul școlii generale, după absolvirea clasei a VIII-a; este necesară fie în original, fie o copie legalizată
  • adeverință cu media de admitere  – se obține de la secretariatul școlii generale, după absolvirea clasei a VIII-a; este necesară fie în original, fie o copie legalizată
  • carte de identitate a elevului – trebuie prezentată odată cu dosarul, va rămâne în posesia elevului, nu va fi păstrată la dosar; este necesar ca actul să nu fie expirat
  • copie legalizată după certificatul de naștere al elevului – puteți face copii legalizate după certificatul de naștere la orice birou notarial
  • fișă medicală a elevului – este necesară în original, se obține de la cabinetul medical al școlii generale absolvite;
  • 4 fotografii color, tip buletin (3x4 cm) 

Notă: toate informațiile despre elevi sunt stocate într-un mediu sigur. Nu vom folosi datele elevilor pentru alte activități decât cele legate de activitatea școlară. Nu vom divulga datele private ale elevilor altor persoane sau instituții. Suntem înscriși la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, și folosim legal toate informațiile personale ale elevilor.

 

Inscrie-te acum !


Esti interesat(a) sa obtii informatii suplimentare?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp!