REGULI DE CONDUITĂ

Intervalul cursurilor

Luni – Vineri, orele 8 – 14. Acesta este intervalul standard, care cuprinde orele din trunchiul comun şi opţionalele la decizia şcolii. 

Informarea zilnică a părinţilor

În fiecare zi, serviciul secretariat întocmeşte lista absenţilor şi sună părinţii înştiinţându-i asupra absentării. Nu sunt sunaţi părinţii care au învoit elevul, care au anunţat în prealabil lipsa copilului, prin sms sau informare directă. 

Activități opționale

După ora 15, elevii pot opta pentru activităţi ca: pregătire suplimentară în vederea obţinerii certificărilor Cambridge/IELTS, teatru, sport (tenis, înot).

Fişa de progres şcolar

La finalul fiecărui modul,  părinții primesc pe mail o fişă de progres şcolar. Aceasta cuprinde informaţii legate de activitatea la ore, efectuarea temelor, atenţia în clasă, disciplină. Ea este redactată de diriginte pe baza unor fişe de observaţie completate de către ceilalţi profesori. Aceste fişe de progres sunt utile părinţilor deoarece, fiind înştiinţaţi periodic, ei pot contribui din timp la ameliorarea situației școlare. În acelaşi timp, experienţa ne-a arătat că fişele de progres sunt utile elevilor înşişi, funcţionând ca imbold pentru a-și îmbunătăți performanțele. Copiii se arată interesaţi să le citească, dorind să fi acumulat observaţii pozitive şi încercând, pentru perioada următoare, să îndrepte aspectele semnalate negativ.